Брандинга е една от съществените причини за всеки успешен бизнес. Без значение от какъв мащаб е Вашият бизнес щом е свързан с работа с клиенти, брандинга Ви е необходим. Една адекватно разработена брандинг стратегия ще донесе само и единствено дивиденти. Разходите, които са вложени в нея ще се възвърнат многократно.
„Брандинг“ е процеса на отличаване на Вас, продукта Ви или услуга на Вашата дейност. Брандинг е визуалното и психологическо презентиране, с което разчитате Вашите клиенти да Ви асоциират и да Ви изберат пред конкуренцията. Вашият брандинг е лицето, с което искате да бъдете запомнени и качествата, върху които Вие искате да акцентирате.

Брандинг стратегия - Маркетингова агенция Activation

Брандинг и себестойност на продукта

Съдържателните, стратегически рекламни послания ще повишат значително себестойността на продукцията Ви. Т.е. – добавената стойност на продукта Ви ще стане по-голяма, спрямо стойността на сходен продукт на пазара, в брандинга на който не е инвестирано.
Често повишаването на себестойността на даден продукт не се изразява само финансово. В много случаи, себестойността на доказал се на пазара продукт се повишава под формата на предвещано качество или емоционална привързаност.

Съставяне същността на брандинг стратегията

Много често намирането на същността на Вашия бранд е труден процес, който води до отнемане на доста време и да погълва огромен ресурс. Трябва да му вдъхнете живот, качества и да го създадете такъв, какъвто искате да бъде възприет от другите.

Ето и няколко принципа за развитие на ефективна брандинг стратегия:

• При избора на марка, винаги се ръководете от автентичността, основната цел, визията, ценностите и характера на фирмата. Фокусирайте се върху уникалността на продуктите или услугите Ви.

• Помнете, че последователността в посланието ви е от ключово значение.

• Свържете се с потребителите си на емоционално ниво. Всъщност, продажбите са нещо, което отговаря не само на физическите нужди, но задоволява и емоционалните потребности на потребителите, както и нуждата им да се идентифицират с вашата марка.

• Много е важно да бъдете гъвкави. Добре управляваните компании, не се страхуват да правят корекции по марката си. Няма нищо лошо в това, че се стараете да обновите своя имидж.

• Изравнете тактиката със стратегията и предайте посланието на марката си на най-подходящата медийна платформа.

• Развивайте вашата общност защото тя е мощна и ефективна платформа, това е един начин да се ангажират клиентите и съответно – да се създаде лоялност към марката. Членовете в една активна общност чувстват необходимостта да се свързват един с друг в контекста на потреблението на марката.