• Изграждане на методология според нуждите на клиента
  • Проучване в пунктовете на продажба
  • Телефонно проучване
  • Проучвания според и на мястото на пребиваване
  • Работа на терен
  • Статистическата обработка на данни
  • Анализ на резултатите
  • Консултации и решения
Маркетингови проучвания - Маркетингова агенция Activation