Проучванията са свързани с изграждане на методология според нуждите на клиента, като първата дейност е проучване в пунктовете на продажба. Телефонното проучване също е доказан метод, чрез който се постигат добри резултати. Друг тип проучвания са
проучванията според и на мястото на пребиваване и работата на терен. Activation
статистически обработва данните и анализира резултатите , като задължително предлага консултации и решения за своите клиенти.