Мърчъндайзингът цели да ориентира клиента при покупката на стока; Да създаде положително отношение към Вашата търговска марка и към Вас като производител и да увеличи нивото на продажби.

Основните принципи на мърчандайзингът, които ползва Activation са:

• Посока и интензивност на клиентопотока;
• „Горещи” и „Студени” точки в магазина;
• Позициониране на нивото на очите;
• Ефект на многото „лица”;
• Импулсивна покупка

Мърчандайзинговите услуги на Activation включват:

• зареждане на рафтовете;

• поддържане на стоки на горещите точки на продажбата

• поддържане на дисплеи

• И други.

Мърчандайзинг от маркетингова агенция Activation