Промоутър е човек, който за сметка на трето лице се наема да популяризира даден продукт, марка или услуга. Да станеш промоутър е особено популярно сред учениците или студентите, тъй като този вид работа им предоставя много свободно време, което те употребят за други цели — например обучение, посещаване на лекции и други. Причината за това е, че се работи върху проект т.е. няма фиксирано работно време, което да ангажира постоянно.

Промоутър от маркетингова агенция Activation